top of page
VERKTYG FÖR ETT MODERNT LEDARSKAP & SJÄLVLEDARSKAP 

Från modern 
hjärnforskning till konkreta
verktyg för att stärka hälsa,
prestation och utveckling på 
arbetsplatser. 

OM OSS OCH VÅR METOD:

Med utgångspunkt från hjärnan och den senaste forskningen* arbetar vi med verktyg för att skapa ett hållbart ledarskap och självledarskap på dagens arbetsplatser. Vi vill bidra till att individer ska kunna optimera sitt välmående men också förbättra sin prestation och sin utveckling.  

 

Nu har vi hört att våra hjärnor som är 40 000 år gamla inte är anpassade till våra moderna livsstil. Våra vanor i vardagen är inte kompatibla med hjärnan och det sätter sina spår tyvärr. Den mentala ohälsan ökar alla åldrar och det verkar dessvärre som att siffrorna fortsätter uppåt efter pandemin. Hela 80 % känner stress på arbetsplatsen och 25 % har inte någon ork över till annat när arbetsdagen är slut. Den största anledningen till stressen är brist på tid. 

 

Vi behöver som individer börja ta ansvar för vår mentala hälsa och vi behöver som arbetsgivare skapa förutsättningar för att våra anställda ska kunna bygga ett fysiskt och mentalt välmående. Det handlar om ett nytt sätt att se på självledarskap och ledarskap. 

 

Vi pratar ofta om fysisk hälsa och träning på våra arbetsplatser men sällan om mental hälsa och träning. Vill vill inspirera och skapa insikter kring hur individer och företag kan implementera nya verktyg som bygger på på den senaste forskningen kring neuroledarskap. Vi behöver förstå hur hjärnan fungerar, vilka möjligheter och begränsningar den har för att kunna ta hand om den bättre och på så vis kunna öka vår prestation men också vårt välmående och vår utveckling.

 

Begrepp som ”The Great Resignation” och ”Quiet Quitting” är nya fenomen som vi ser dyka upp allt oftare. Forskning visar att just det fysiska och mentala välmåendet är några av de viktigaste faktorerna för att skapa engagemang bland medarbetare idag på arbetsplatser runt om i världen. Hur ska vi egentligen bygga vår arbetsplats, kultur och vardag idag, för att kunna prestera och samtidigt bibehålla välmående och utveckling? 

Vi har verktyg och arbetar med föreläsningar, workshops och coaching. Nyfiken?

Hör av dig till: annika@annikakvist.com

*Ledarteorin NeuroLeadership grundades 2006 av Dr. David Rock på NeuroLeadership Institute i USA och de har sedan dess utvecklat verktyg för ett hållbart självledarskap och ledarskap, vilka vi alltså arbetar med i praktiken.

POPULÄRA WORKSHOPS:

Självledarskap utifrån hjärnans behov med ”"Healthy Happy Mind Metoden”​

Growth Mindset  – så skapar ni en kultur där ni vågar se möjligheter, växa och bli den bästa versionen av er själva​

I can help you
Readings
AMAZING GROWTH ERBJUDER:
skisser för urval_MG_5344skepparholmen.jpg
Skräddarsydda föreläsningar, workshops och coaching

Här nedan är exempel på områden jag berör och kan hjälpa ditt företag med:

Självledarskap utifrån hjärnans behov med ”Tallriksmodellen för hjärnan”​

Så bygger ni psykologisk trygghet med SCARF Modellen – en avgörande faktor för bra och effektiva team

• Ett nytt sätt att arbeta med feedback  - utifrån hjärnans perspektiv

• 4 nycklar till en hållbar och hälsosam livsstil

• Growth Mindset  – så skapar ni en kultur där ni vågar se möjligheter, växa och bli den bästa versionen av er själva​

• Skapa en tydlig riktning framåt med syfte och värderingar

IMG_5660.JPG

Här hittar du retreats som innehåller yoga, meditationer, träning och föreläsningar. Vi människor utvecklas genom möten, det är så vi levt sedan urminnes tider – tillsammans. Under alla de retreats jag varit med och arrangerat under åren har jag sett vilken enorm kraft och energi som uppstår när vi möts och upplever saker tillsammans. Känns som att behovet är större än någonsin och varje retreat är unikt, med unika människor och upplevelser. Det finns möjlighet att resa både inom Sverige eller utomlands. En nyhet för i år är vandringsresan till Engelberg.
AKTUELLA Retreats kolla här

About
ru-recovery-ministries-zAUFtGIWc0E-unspl
Skärmavbild 2023-01-10 kl. 14.03.43.png
ANNIKA KVIST

Hon är föreläsare, coach och ledarskapskonsult med fokus på att bygga självledarskap och ledarskap som är hållbart. Hon är författare till två böcker: "Healthy Happy Living” - 10 veckor till en hållbar livsstil och "Healthy Happy Food" - hållbar och hälsosam på 28 dagar med växtbaserad kost . I grund och botten är hon civilekonom och har cirka 25 års erfarenhet från olika branscher såsom IT branschen, träningsbranschen och nu senast mediabranschen. Hon är också utbildad ICC Coach och har ett  "Brain Based Coach" Certifikat från NeuroLeadership Institute med fokus på ledarskap utifrån hjärnans behov men också yogalärare samt diplomerad kostrådgivare. 

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGRE:

”Frågorna Annika driver är oerhört relevanta och viktiga, hon kopplar ihop hjärnforskning med konkreta aktiviteter där det finns något för alla att ta till sig. Annika ”får det att hända” vilket smittar av sig och skapar engagemang hos deltagarna”

Testimonials
Contact
bottom of page